7. sekcija: Referendumski spor: stare dileme in nove rešitve

vodja: dr. Igor Kaučič

dr. Jadranka Sovdat
Je v referendumskem sporu ustavnopravno kaj novega

dr. Erik Kerševan
Referendumski spor pred Vrhovnim sodiščem

dr. Bruna Žuber
Presoja dopustnosti izključevanja referenduma o nekaterih zakonih

dr. Igor Kaučič
Spor glede vezanosti na referendumsko odločitev