5. sekcija: Pravni vidiki regulacije in liberalizacije gospodarskih sektorjev

vodja: dr. Peter Grilc

dr. Peter Grilc
Trendi v ureditvi nekaterih reguliranih sektorjev

dr. Klemen Podobnik
O razmerju med regulacijo in ureditvijo konkurence v zadnjem desetletju

dr. Til Rozman
Regulacija in liberalizacija trga poštnih storitev

mag. Matej Kavčič
Nove tehnologije in regulatorni trendi: pogled praktika

dr. Aleš Ferčič
Meje dopustnosti državnih pomoči v reguliranih sektorjih