okrogla miza: Ključne novosti in odprta vprašanja nove prostorske in gradbene zakonodaje v praksi

vodji: dr. Senko Pličanič in Franci Gerbec

sodelujoči: dr. Senko Pličanič, Franci Gerbec, Aleksandra Velkovrh, Luka Ivanič, mag. Sabina Jereb, mag. Tomaž Černe in Leon Kobetič