10. sekcija: Novosti in prihodnji pravni izzivi pokojninskega zavarovanja v Sloveniji

vodja: Marijan Papež

dr. Andraž Rangus
Vpliv demografskih trendov in digitalizacije na razvoj pokojninskega zavarovanja

Peter Pogačar
Zagotavljanje ekonomske, pravne in socialne varnosti delavcem v novih oblikah dela ter v prekarnih zaposlitvah

dr. Etelka Korpič Horvat
Razvoj socialne varnosti in varovanje človekovega dostojanstva v odločitvah Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Marijan Papež
Novosti na področju pokojninskega zavarovanja in postopek za uveljavljanje in varstvo pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja