6. sekcija: Izzivi pravne ureditve plačila za delo v zasebnem sektorju

vodja: dr. Luka Tičar

dr. Luka Tičar
Zakonska ureditev plačila za delo in njen pomen za prakso

mag. Maja Skorupan
Avtonomna ureditev plačila za delo danes in jutri – delodajalski vidik

Andreja Toš Zajšek
Avtonomna ureditev plačila za delo danes in jutri – sindikalni vidik

mag. Biserka Kogej Dmitrovič
Izbrana novejša sodna praksa s področja plačila za delo